Inici / Viure a Sant Quirze / Drets Civils i Gènere / Violència masclista

Violència masclista

Atenció integral a dones en situació de violència masclista

L'atenció a dones en situació de violència i el desenvolupament dels dispositius necessaris per a la protecció i recuperació integral de la dona i la dels seus fills o filles és un dels eixos de treball prioritaris de les polítiques d'igualtat. S'articula a través del circuit contra la violència de gènere, en què diversos serveis municipals intervenen de manera coordinada a partir del protocol municipal contra la violència de gènere. El circuit contra la violència de Sant Quirze del Vallès està constituït pel Centre d'Informació i Recursos per a Dones, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, el Centre d'Atenció Primària de Sant Quirze i els Serveis d'Igualtat, d'Educació i de Benestar Social, i es coordina a través de la Comissió de Protocol contra la violència de gènere.
 


 


Serveis i telèfons d'interès

SI ET TROBES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA O VOLS REBRE INFORMACIÓ, POTS ADREÇAR-TE A:
>Servei d'Igualtat Dona-Home
>Policia Local
>Servei de Benestar Social
>Àrea Bàsica de Salut Sant Quirze
>CAP Antoni Creus

 


 
 
EMERGÈNCIES:
Mossos d'Esquadra

 


ATENCIÓ 24 HORES:
Institut Català de les Dones 
 

 
 
 

 


Què és la violència masclista?

La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans de les dones.

 

La Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a l'eradicació de la violència masclista defineix la violència envers les dones com "la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en làmbit públic com en el privat".

 

Les formes de violència masclista reconegudes en la llei catalana són:

 

Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

 

Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, d’exigència, d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.

 

Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

 

Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si s’escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.
 

En quins àmbits es manifesta?

Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat.

 

Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar.

 

Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies:

 

a) Assetjament per raó de sexe: el constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

 

Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions següents:


a) Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne.
b) Assetjament sexual.
c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.
d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.
e) Matrimonis forçats.
f) Violència derivada de conlictes armats: inclou totes les formes de violència contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals.
g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades.

 

Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.

 

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto