Inici / Viure a Sant Quirze / Drets Civils i Gènere / Pla d'Igualtat Municipal

Pla d'Igualtat Municipal

Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a Sant Quirze del Vallès

Des de l'any 2007, Sant Quirze del Vallès compta amb el Pla d'Igualtat municipal adreçat a tota la ciutadania. Aquesta Pla constitueix l'eix vertebrador de les polítiques d'igualtat impulsades per l'Ajuntament de Sant Quirze, i recull totes les accions encaminades a aconseguir l'equitat entre dones i homes.

L'any 1995, a Beijing, es va celebrar la IV Conferència de les Dones organitzada per les Nacions Unides, en què es va acordar una Plataforma per a l'Acció, que suposava un pas endavant en les polítiques de gènere: implicar i comprometre tots els nivells de l'Administració i incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques.

 

Els plans d'igualtat són una eina en aquest sentit i per això l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'any 2006, va fer una diagnosi en què es recollia la situació de dones i homes en àmbits com l'ocupació, el repartiment de les tasques de cura, la utilització dels serveis, l'educació, la salut, etc. Aquesta diagnosi va servir per elaborar propostes i un pla d'acció, el Pla d'Igualtat Municipal entre Dones i Homes a Sant Quirze del Vallès, que, mitjançant el lideratge de la Regidoria d'Igualtat i Ciutadania i el treball transversal de totes les àrees municipals, té per objectiu aconseguir l'equitat entre dones i homes i, en definitiva, una societat més justa.


Coeducació

La coeducació és un dels eixos prioritaris que estem desenvolupant amb el Pla d'Igualtat. Per això les regidories d'Educació i d'Igualtat i Ciutadania estan impulsant conjuntament un projecte coeducatiu amb tots els centres educatius del municipi. L'objectiu és crear una xarxa de referents coeducatius que vetllin per la integració d'una acció educadora que valori indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes ni androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal d'aconseguir l'objectiu de construir una societat sense subordinacions socials i culturals entre dones i homes. 


Formació en igualtat de gènere

La formació en igualtat de gènere de tots els agents que intervenen en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques és una peça fonamental per a la implantació d'un Pla d'Igualtat municipal entre dones i homes. Per aquest motiu, s'estan desenvolupant tot un seguit d'accions formatives adreçades a tot personal administratiu, tècnic i polític de l'Ajuntament. Els cursos que s'han realitzat fins ara han estat:

  • La perspectiva de gènere en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques. Plans d'Igualtat interns i externs.
  • La perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris.
  • Llenguatge no sexista.
  • Acompanyament a dones que han patit o pateixen violència masclista.
  • La violència masclista: elements per a la intervenció a l'àmbit de la salut.
  • L'impacte de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista als ajuntaments.
  • Prevenció de l'abús sexual a menors.

Participació sociopolítica de les dones

La lluita pels drets de ciutadania ha estat una constant en l'agenda dels moviments de revindicació dels drets de les dones des de la revolució francesa. La participació sociopolítica de les dones és un requisit indispensable en qualsevol procés de construcció d'una societat democràtica, les dones representem el 50% de la ciutadania arreu del món, i la consecució de la plena ciutadania encara representa una fita a aconseguir.

Enfortir els mecanismes de participació de les dones al nostre municipi i la creació d'espais i xarxes que la facilitin és un dels objectius del Pla d'Igualtat per impulsar la participació de les dones a Sant Quirze del Vallès.


Treball i usos dels temps

La igualtat d'oportunitats al treball encara continua essent una les fites més importants en la lluita per la igualtat entre dones i homes. Les desigualtats existents en l'àmbit laboral s'han d'afrontar des de diferents fronts, tenint present que cal actuar de forma paralel·la en la consecució d'una organització dels usos del temps més justa i equitativa. El desigual repartiment del treball domèstic i de cura encara continua essent un dels factors que més contribueixen a la vulnerabilitat i a la precarietat de la situació de les dones en el mercat de treball i en la societat en general. Les tasques de cura (cura de les persones dependents -infants, gent gran, malalts, etc.-) i domèstiques són fonamentals per al sosteniment de la nostra societat, i com a tals cal valorar-les, repartir-les equitativament, i facilitar uns horaris laborals compatibles amb la nostra vida personal i uns serveis públics que donin resposta a aquestes necessitats.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto