Català  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | CAMPANYES INFORMATIVES, DE SENSIBILITZACIÓ O D'ORIENTACIÓ

CAMPANYES INFORMATIVES, DE SENSIBILITZACIÓ O D'ORIENTACIÓ

Escola d'Adults

Entitat organitzadora AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Descripció de l'activitat

Les campanyes que es duen a terme des del Servei de Joventut es basen en la facilitació de la informació al jovent sobre el tema que es treballa, descentralitzant-la i posant a l’abast tot un seguit de recursos i en la programació paral•lela d’activitats i xerrades per aprofundir en la temàtica treballada les quals es concentren especialment en el Canya Jove. Per dur a terme aquestes campanyes es fa demanda i recull de material informatiu sobre la temàtica a treballar a diferents administracions públiques i entitats especialitzades i es posa a l’abast dels i les joves, es dissenyen jocs i dinàmiques per fer participar als i les joves i es fan diversos fulletons informatius editats pel mateix servei de joventut. Alhora, es programen tot un seguit d’activitats relacionades comptant amb la participació de entitats especialitzades. Tant les campanyes de caire més preventiu: 'Talla amb els mals rotllos', 'SexJove' i 'Estic boníssim@' tal com sóc' com la campanya 'Informa’t per decidir millor' entorn al futur professional, es treballen de forma transversal amb altres àrees de l’Ajuntament, com Salut, Igualtat, Ocupació, Emprenedoria i Educació a l’igual que amb la direcció del centre de secundària a través del programa PIDCES ja que moltes de les actuacions i dinàmiques s’adrecen als i les joves estudiants. Aquestes campanyes conviuen amb les de caire més lúdic com al de 'Fes estiu al Canya Jove' explicada amb anterioritat. Parlem de les campanyes: - Informa't per a decidir millor (abril) Assessorament i informació sobre els diferents itineraris formatius i acadèmics - Estic boníssim@ tal com sóc (maig) Promoure l’adquisició d’hàbits saludables i disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria d’alimentació com els trastorns alimentaris i aquells relacionats amb la percepció de un mateix - Talla amb els mals rotllos (novembre) Informar i orientar el jovent en temes de violència de gènere; sensibilitzar i conscienciar al jovent sobre les diverses manifestacions de la violència i com s’ha de prevenir en les relacions afectives; oferir eines i habilitats al jovent per identificar situacions i actituds que es poden traduir en relacions abusives. - Sex Jove (desembre) Prevenció de riscos i foment d'hàbits saludables vinculats a la sexualitat i l'afectivitat Estem parlant de programes que estan composats per un conjunt de propostes organitzades amb la intenció de fer arribar tota una sèrie de continguts, informacions, materials, etc a la població juvenil. Es una forma de dinamitzar la informació, orientar i assessorar als i les joves sobre certs àmbits de forma explícita i específica. Moltes vegades, tot i que les propostes estiguin adreçades a diferents col·lectius de persones de manera específica es volen assolir de manera global els mateixos objectius de sensibilització, conscienciació, informació... En altres paraules, diversifiquem les diferents propostes segons públic al qual ens adrecem tot i tenir uns objectius marcats comuns a tots ells. Aquí també podríem incloure campanyes com la que s’organitza estretament amb la regidoria d’Igualtat (o fins i tot la Policia per actuacions o recolzament en la programació d’algunes activitats), la del Mes de la Dona

Objectius de l'activitat - Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

- Formar, informar i assessorar als i les joves en matèria de salut i prevenció

- Enfortir les habilitats i les capacitats socials dels i les joves per adoptar formes de vida saludables i actituds preventives.

- Disminuir les pràctiques de risc.

- Millorar l’accés a la informació sobre educació

- Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’ensenyament i itineraris formatius.

- Donar suport al jove en el seu procés d’emancipació

- Esdevenir referent en temes d’orientació acadèmica

- Informar i orientar en termes de violència de gènere

- Sensibilitzar i conscienciar sobre les diverses manifestacions de la violència i prevenció d’aquestes

- Oferir eines i habilitats per identificar situacions i actituds que es poden atribuir a relacions abusives

- Etc.
Públic al que va dirigit Joves i altres col·lectius (depèn de la campanya)
Lloc Pendent de determinar
Data d'inici de l'activitat 01/09/2014
Data de fi de l'activitat 31/07/2015
Responsable de l'activitat Vivian Oliver/Ruth Claramunt
Telèfon de contacte 93 721 68 00 (ext 5600 i ext 5226)
Correu electrònic ruth.claramunt@santquirzevalles.cat