Català  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | Projecte SQACTIU (Atenció a la diversitat)

Projecte SQACTIU (Atenció a la diversitat)

Emprenedoria

Entitat organitzadora AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Descripció de l'activitat

Es tracta de posar als alumnes en situació d'aprenentatge diferent de l'acadèmica i propera a la realitat professional. Intenta facilitar el camí cap a la professionalització d'aquells alumnes que tenen baixa motivació pels estudis, fracàs escolar i baixa autoestima. L'ajuntament posa a l'abst del centre de secundària un seguit de recursos tècnics i econòmics, així com les facilitats per conèixer el món laboral amb la possibilitat de visitar equipaments municipals i empreses, obrint la porta a poder realizar unes hores de pràctiques laborals integrades en el seu currículum escolar.

Objectius de l'activitat Completar la formació dels alumnes de l'Aula Oberta (15-17 anys) amb poques habilitats desenvolupades, poques probabilitats d'acreditar el certificat i, sobretot, amb moltes mancances a nivell de motivació i de possibilitts d'accedir al món laboral
Públic al que va dirigit Alumnat de 4rt d'ESO
Lloc Centre Escolar
Data d'inici de l'activitat 15/09/2014
Data de fi de l'activitat 23/06/0201
Observacions sobre l'horari Projecte a desenvolupar en horari lectiu vinculat amb el currículum escolar de l'alumnat de l'Aula Oberta. For,a part del projecte de diversificació curricular de l'Institut. Es signa conveni amb el Departament per tal de donar cobertura a l'horari i a les pràctiques en empreses
Responsable de l'activitat Nicolás Castellano/Núria Ruestes
Telèfon de contacte 937216800/ Ext 5205
Correu electrònic nuria.ruestes@santquirzevalles.cat