Català  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | TALLERS DE PERCUSSIÓ MALINKE DE L'ÀFRICA DE L'OEST

TALLERS DE PERCUSSIÓ MALINKE DE L'ÀFRICA DE L'OEST

Cooperació

Entitat organitzadora MESA DE COOPERACIÓ
Descripció de l'activitat

El taller-animació de percussió Malinke proposat per l'Associació Inuwali Ki Fany, consisteix amb iniciar-se i familiaritzar-se amb els instruments de percussió propis d’aquesta cultura, entre aquests el Djembé. El desenvolupament del taller està dirigit per un músic que, mitjançant les seves instruccions, guia als participants per arribar a tocar unes peces rítmiques, alternant cants i marques percussives. Aquest percussionista aprofita els seus coneixements de ritmes i cants tradicionals de l’Àfrica de l’Oest , per aconseguir el seu propòsit amb el grup en qüestió. La transmissió de la música i del ritme es fa mitjançant el joc, de manera que el participant aprèn sense adonar-se’n al mateix temps que es diverteix. El taller comprèn: - Redescobrir la percussió dins de la Música -La descoberta dels diferents instruments, bàsicament djembé, doundounbà, sangbang i kenkenie. (La seva naturalesa, descoberta dels seus sons, i iniciació a la pràctica de les tècniques lligades a cada instrument) -L’aprenentatge sensorial d’obstinats rítmics, ritmes, polirítmies, i cants tradicionals. - Iniciació a la pràctica musical per tocar en grup -La possibilitat d’aprofundir a la pràctica de les percussions amb altres instruments moderns i com definir els papers de cada instrument dins d’un grup. -Conèixer un llenguatge musical nou, amb uns codis totalment diferents a la música occidental (clàssica, rock, jazz, ...). Per a més informació: http://www.inuwalikifany.es/

Objectius de l'activitat *Ordre, organització i concentració en el moment de tocar en grup,
*Atenció vers al músic que dirigeix el taller (ell és qui marca quan és el moment de
parar, tocar o cantar),
*Treballar en grup on el paper de cadascú és determinant per assolir un objectiu comú per a tots els participants,
*Adquisició d’una disciplina personal i de grup.
*Potenciar tant la intuïció com la memòria rítmica/musical,
*Potenciar la psicomotricitat i coordinació de les extremitats superiors,
*Exteriorització de les energies.
Públic al que va dirigit Alumnes de è
Assistents màxims 25-30 per taller
Lloc Centre Escolar
Data d'inici de l'activitat 17/11/2014
Data de fi de l'activitat 21/11/2014
Observacions sobre l'horari Dins el marc de la Setmana Solidària que es celebra la tercera setmana de novembre. Qualsevol dels dies, entre el 17 i el 21 de novembre, en horari lectiu. Taller d'una hora.
Data d'inici de les inscripcions 02/09/2014
Data de fi de les inscripcions 31/10/2014
Responsable de l'activitat Marta Fernández
Forma d'inscripció Mitjançant correu electrònic. El nombre de tallers és limitat i s'atorgaran en funció de la demanda i dels recursos disponibles.
Telèfon de contacte 93 721 68 00 (ext. 5227)
Correu electrònic marta.fernandez@santquirzevalles.cat