Català  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | DESCOBRIM LES CAIXES NIU

DESCOBRIM LES CAIXES NIU

Coneixement de l'entorn

Entitat organitzadora SANT QUIRZE DEL VALLES NATURA
Descripció de l'activitat

Es duen diferents activitats dirigides al coneixement de la biologia, comportament i ecologia dels ocells mitjançant suport informàtic i gràfic Materials: Guió amb suport informàtic i gràfic Tableta amb programa informàtic com a suport per reconèixer els cants i característiques dels ocells Caixes niu Els tallers els porten a terme 2 educadors ambientals per grup Per més informació: www.sqvnatura.org

Objectius de l'activitat Eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum:
Coneixement del medi natural i l'estat de conservació

Objectius específics:
Conèixer els ocells de l'entorn
Conèixer els ocells que utilitzen les caixes niu
Aprendre la biologia i comportament de les diferents espècies
Sensibilitzar l'alumnat en el respecte envers als essers vius i el seu entorn
Públic al que va dirigit Alumnat de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària
Lloc Centres escolars
Data d'inici de l'activitat 15/09/2014
Data de fi de l'activitat 23/06/2015
Observacions sobre l'horari Segons peticions de les escoles
Responsable de l'activitat Montse Pérez
Forma d'inscripció Mitjançant correu electrònic a: sqvnatura@telefonica.net
Correu electrònic sqvnatura@telefonica.net