Català  |  Contacte

BARRAQUES

Escola d'Adults

Entitat organitzadora AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Descripció de l'activitat

Des del 2004 el projecte s’ha consolidat i s’ha convertit en la suma dels esforços i del diàleg que mantenen les entitats implicades i la regidoria de Cultura i Joventut i, per extensió, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. La seva programació, requereix del compromís i la continuïtat dels i les joves que hi col•laboren i també del treball de seguiment i organització per part del personal tècnic de diferents àrees de l’Ajuntament. No només parlem de programació musical nocturna, sinó de tot de propostes culturals al llarg dels dies de Barraques i adreçades a múltiples perfils de població. Aquí el nivell de participació juvenil és molt important, ja que bàsicament són ells qui organitzen i cogestionen el pressupost destinat a aquest projecte conjuntament amb la regidoria de Joventut.

Objectius de l'activitat - Motivar, incentivar, reforçar i relacionar el teixit associatiu juvenil del poble.

- Promoure la participació dels i les joves del poble en un projecte fet des d’ells-es i per als i les joves.

- Coordinar i acompanyar les propostes lúdiques i culturals dels i les joves en aquesta festa.

- Fomentar la responsabilitat i el treball en equip entre les associacions i grups de joves.

- Fer partícips als i les joves de tot el procés creatiu de les barraques: projecte, pressupost, coordinació, organització...

- Aconseguir fer una festa en la que no només es contemplin aspectes lúdics, sinó fomentar la creativitat, la cultura i l’esport.

- Aconseguir més implicació i noves propostes per part d’entitats juvenils o grups de joves.

- Dissenyar una festa que tingui èxit per part del jovent del poble.

- Promocionar la creació i la difusió dels grups de música locals.

- Fomentar la creació artística i la cultura popular en les barraques.

- Promoure activitats esportives i culturals alternatives.

- Elaborar un pla de treball coordinat que reflecteixi tots els recursos tècnics i humans necessaris per la bona organització de les barraques.
Públic al que va dirigit Tota la població
Lloc Parc de Can Feliu
Data d'inici de l'activitat 28/08/2014
Data de fi de l'activitat 31/08/2014
Observacions sobre l'horari Duren tot el dia i tota la nit
Responsable de l'activitat Ruth Claramunt
Telèfon de contacte 93 721 68 00 (ext. 5226)
Correu electrònic ruth.claramunt@santquirzevalles.cat