Català  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | VOLS DESENVOLUPAR LA INTEL·LEGÈNCIA DELS TEUS FILLS? FES-LOS SOLIDARIS!

VOLS DESENVOLUPAR LA INTEL·LEGÈNCIA DELS TEUS FILLS? FES-LOS SOLIDARIS!

Cooperació

Entitat organitzadora ONG NUEVOS PASOS - ESPAÑA
Descripció de l'activitat

Amb aquesta xerrada l'Escola de Pares On-line 'Solo Hijos' informarà els pares i mares de les conseqüències directes que comporta educar en la solidaritat als seus fills i filles, a nivell intel•lectual i emocional. Ser solidari implica desenvolupar unes determinades habilitats cognitives, habilitats que incideixen directament en la millora de la intel•ligència. Un nen o nena solidari és un nen/a amb criteri, amb visió àmplia, que pensa en gran; que es fa preguntes i es planteja estratègies, un nen/a que s'exigeix i es compromet. Per a més informació: http://www.nuevospasos.org/ i http://www.solohijos.com/web/

Objectius de l'activitat - Sensibilitzar a mares i pares de la importància d'educar als seus infants en la solidaritat, no només per motius de generositat o justícia, sinó pels beneficis intel•lectuals i emocionals que reporten als fills i filles.
- Conscienciar a mares i pares que l'educació solidària comença a casa i a edats molt primerenques, oferint pautes pràctiques que s'inicien a casa i a l'entorn més immediat del nen o nena.
- Transmetre que l'educació solidària és una eina per formar fills i filles segurs d' ells mateixos, amb caràcter, capaços d'anar en contra de la corrent, fet que es tradueix en una adolescència més serena i responsable. Un nen o una nena solidari/a és un nen o una nena respectuós/a, flexible, just/a i amb criteri.
Públic al que va dirigit Pares, mares i AMPA
Lloc Pendent de determinar
Data d'inici de l'activitat 18/11/2014
Data de fi de l'activitat 18/11/2014
Observacions sobre l'horari 19:30h
Responsable de l'activitat Marta Fernández
Telèfon de contacte 93 721 68 00 (ext. 5227)
Correu electrònic marta.fernandez@santquirzevalles.cat