Català  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | PROJECTE: EURONET 50/50 MAX

PROJECTE: EURONET 50/50 MAX

Coneixement de l'entorn

Entitat organitzadora AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Descripció de l'activitat

A partir de les directrius de la Gerencia de Serveis de Medi Ambient i el suport dels tècnics municipals, es dóna suport tècnic i incentius als centres que promoguin activitats per millorar l'eficiència energètica dels equipaments municipals. Més informació: www.euronet50-50.eu i www.diba.cat/mediambient

Objectius de l'activitat Promoure l'estalvi energètic a les escoles i altres edificis públics
Públic al que va dirigit Alumnat, professorat, AMPAS i comunitat educativa
Lloc Centres educatius
Data d'inici de l'activitat 15/09/2014
Data de fi de l'activitat 23/06/2015
Observacions sobre l'horari A determinar
Responsable de l'activitat Núria Ruestes
Correu electrònic nuria.ruestes@santquirzevalles.cat