Castellano  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | DESCOBRIM EL TORRENT DE LA BETZUCA I EL SEU ECOSISTEMA

DESCOBRIM EL TORRENT DE LA BETZUCA I EL SEU ECOSISTEMA

Coneixement de l'entorn

Entitat organitzadora SANT QUIRZE DEL VALLES NATURA
Descripció de l'activitat

Sortides a l'àrea d'estudi Es duen a terme activitats dirigides al coneixement de l'ecosistema aquàtici. En cas de mal temps es realitzaran tallers i jocs a l'escola. Materials: Quadern de natura per l'alumnat Quit d'anàlisi dels paràmetres Físic - Químics i materials per l'observació i classificació dels macroinvertebrats. Els tallers els porten a terme 2 educadors ambientals per grup Per més informació: www.sqvnatura.org

Objectius de l'activitat Eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum: Coneixement del medi natural de l'aigua i el seu ecosistema

Objectius específics:
Conèixer l'entorn natural del municipi
Reconèixer un ecosistema de ribera i la seva biodiversitat
Conèixer la vegetació i la fauna vinculada als torrents mediterranis
Analitzar l'estat de conservació del torrent mitjançant l'observació de la vegetació i de l'analítica de l'aigua
Sensibilitzar l'alumnat en el respecte envers als essers vius i el seu entorn
Públic al que va dirigit Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primaria
Lloc Centres Escolars
Data d'inici de l'activitat 15/09/2014
Data de fi de l'activitat 23/06/2014
Observacions sobre l'horari Segons peticions de les escoles
Responsable de l'activitat Montse Pérez
Forma d'inscripció Mitjançant correu electrònic a:sqvnatura@telefonica.net
Correu electrònic sqvnatura@telefonica.net