Català  |  Contacte

Home | Notícies | Comença la preinscripció per al proper curs escolar

Comença la preinscripció per al proper curs escolar

10/03/2015

Del 10 al 17 de març

El departament d'Ensenyament de la Generalitat ha fet públic el calendari de preinscripció i matriculació per al proper curs escolar, en els ensenyaments obligatoris. És aquest:


–Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 16 de març de 2015.

–Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de març de 2015.

–Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 7 d'abril de 2015 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.

–Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 d'abril de 2015.

–Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d'abril de 2015.

–Publicació de l'oferta final: 5 de maig de 2015.

–Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 12 de maig de 2015


Matrícula–Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.

–Segon, tercer i quart curs d'ESO; confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.

–Alumnes d'ESO pendents de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Els centres integrats amb ensenyaments artístics de música i dansa poden adaptar aquest calendari a la realització de la valoració de les aptituds artístiques dels alumnes que ho sol·liciten. En tot cas, han de respectar el període de presentació de sol·licituds i han de fer públic al tauler d'anuncis, abans del dia 6 de març de 2015, el seu calendari d'actuacions.