Català  |  Contacte

Home | Notícies | “Les escoles de Sant Quirze del Vallès esdevenen un referent a Catalunya, per sobre de la mitjana del país pel que fa a qualitat educativa”

“Les escoles de Sant Quirze del Vallès esdevenen un referent a Catalunya, per sobre de la mitjana del país pel que fa a qualitat educativa”

11/03/2014

Mercè Vallès, tinent d’Alcaldia de Serveis Personals i regidora de Cultura i Educació

Com afronten, des de la Regidoria d'Educació, aquest període?


D’una banda, aquesta és la primera vegada que, com a regidora d’Educació, afronto el període de matriculacions. Des que el passat mes de setembre em vaig fer càrrec de la Regidoria, hem intentat treballar en la línia que caracteritza aquest equip de govern: el diàleg i el consens. I per a les matriculacions no ha estat diferent. En el marc de les reunions mensuals que tenim amb els diferents directors i directores dels centres públics de Sant Quirze del Vallès, hem acordat i consensuat la línia comunicativa per a un dels moments més importants per a les escoles, com són les matriculacions.
D’altra banda, afronto aquest període amb l’optimisme i la confiança de saber la bona feina que fan els equips docents de les escoles del nostre municipi que, encapçalats pels seus directors i directores, treballen per seguir oferint una escola de qualitat a Sant Quirze.


“Tots els centres tenen personalitat pròpia però treballen de manera transversal diversos projectes”


Com definiria els projectes educatius de les diferents escoles del municipi?
Cada escola del municipi té la seva personalitat i els seus trets diferencials. Sant Quirze del Vallès compta amb sis centres públics que donen resposta a les necessitats educatives del nostre poble.
A banda, comptem amb l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera, amb més de 30 anys d’història, l’Escola Bressol Municipal el Patufet i l’Escola Municipal de Música Can Barra.
Les noves tecnologies, la importància de la llengua anglesa, el treball de l’emprenedoria, la integració, la diversitat, la cultura, totes elles tenen els seus projectes però, alhora, tots els centres treballen de manera transversal i conjunta pel projecte educatiu comú de Sant Quirze del Vallès: una escola de qualitat, a través de l’educació en els valors, en la igualtat i el respecte. La identitat d’un poble ve marcada per molts factors, i l’educació n’és un d’ells. I és per això que al nostre municipi l’educació és una de les nostres prioritats. Cada escola és diferent però totes elles sumen i consoliden el nostre projecte educatiu comú.
 


Com valora l’educació pública del poble?
Sant Quirze del Vallès ofereix un ampli ventall de places d’escola pública. Les nostres escoles gaudeixen d’un alt nivell educatiu, amb projectes enriquidors i molt atractius per a les famílies. Les nostres escoles compten amb una valoració i uns resultats educatius que se situen per sobre de la mitjana de Catalunya. El municipi ha estat un referent comarcal en termes educatius, i això es fruit del treball realitzat tant des de les administracions com des dels propis centres al llarg dels anys. Això fa que valorem  de manera molt positiva les nostres escoles i els seus projectes.
“Des de la Regidoria atenem les demandes de les escoles i busquem un espai per al diàleg i el treball comú”


Quina relació tenen des de la Regidoria amb les direccions dels centres?
La relació de la Regidoria amb les direccions dels centres es basa en el diàleg i el treball constant. Des de l’àrea d’Educació s’ofereix una atenció personalitzada constant, un suport permanent i un diàleg continuat. El dia a dia amb les escoles és bàsic per poder atendre les seves demandes amb celeritat i també contribueix de manera important a la qualitat educativa del poble. A banda del treball diari, s’han establert reunions mensuals conjuntes amb les direccions dels centres. Aquest espai mensual el valorem, ambdues parts, de manera molt positiva, ja que és un espai de diàleg i de treball en comú entre l’Ajuntament i totes les direccions. Això contribueix al projecte transversal educatiu del nostre poble. En aquest espai de debat es prenen decisions, es resolen inquietuds i, en definitiva, es debat sobre el bon funcionament col·lectiu de l’educació al municipi. 


De quina manera es dóna suport als centres i els seus projectes?
En part aquesta qüestió està directament relacionada amb l’anterior. El suport als centres educatius es basa en una relació directa i personalitzada que és el que ja venim fent. Des de l’Ajuntament, a banda del suport del nostre personal educatiu, les escoles també compten amb un suport transversal de les diferents àrees de l’administració local: manteniment, medi ambient, participació, igualtat, joventut, cultura, seguretat, esports... L’educació és una qüestió que, com he dit anteriorment, forma part de la identitat d’un poble, i és per aquests motiu que les escoles de Sant Quirze són una de les nostres prioritats.


“L’escola Purificació Salas passarà a ser una escola també de secundària, oferint escolarització fins als 16 anys”


Canviarà el panorama educatiu del poble el proper curs? En quin sentit?
El proper curs el panorama educatiu es mantindrà força estable, llevat d’algun canvi. L’escola Onze de setembre tindrà dues línies de P3, quan enguany només en té una. El canvi més significatiu serà pel curs 2015-2016. Actualment Sant Quirze del Vallès compta amb un sol institut de secundària. En el seu moment es va fer la cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció d’un segon institut al nostre poble. Però actualment, és coneguda la situació econòmica del nostre país i les dificultats que travessem. Aquest segon institut nou per ara no és viable ni factible, i des del departament d’ensenyament de la Generalitat se’ns ha proposat una alternativa: que l’escola Purificació Salas passi a ser una escola de primària i també de secundària, és a dir, que aquesta escola oferirà a les famílies del poble una escolarització des de 3 fins a 16 anys per als seus fills i filles, a partir del curs 2015-2016.
Aquest serà un gran canvi i molt important, i des de la regidoria, els centres i els òrgans de debat educatius del municipi estem treballant perquè davant d’aquestes noves propostes, l’educació a Sant Quirze continuï sent com fins ara.
 
Quins són els punts forts i els punts febles de les escoles d’SQV?
Cada escola de Sant Quirze del Vallès és un punt fort en sí mateixa. Què vull dir amb això? Doncs que cada centre ofereix un projecte atractiu amb trets diferencials, però respectant la transversalitat educativa, i que aquest fet és garantia de qualitat com els estudis mostren i ja he comentat anteriorment.
Les nostres escoles compten, totes elles, amb un entorn privilegiat i de fàcil accessibilitat: escoles ben integrades al municipi, participatives i obertes, amb uns equips docents altament preparats i unes AMPAS que contribueixen de manera molt important a l’èxit conjunt dels nostres centres. El treball en equip, des de tots els àmbits és un altre dels punts forts de les nostres escoles.
Pel que fa a les millores, en línies generals, el funcionament dels centres és molt bo i no existeix una demanda expressa i generalitzada de problemes, si bé, cada dia cal treballar per consolidar i augmentar la qualitat educativa a Sant Quirze, amb uns centres que gaudeixin de bons equipaments, infraestructures i serveis.